Special Issue: Printed edition of Intangible Capital Vol 10, No. 4 (Special Issue). III Jornada de Comptabilitat i Direcció d'Empreses

Content

Editorial

Número especial: III Jornada de Comptabilitat i Direcció d'Empreses

Joaquim Rabaseda

 

Articles

The use of economic indicators from the Global Reporting Initiative by Spanish listed companies

María José García, Marta Turró, Oriol Amat

Anàlisi de les modificacions estatutàries per adaptar el règim de reemborsament del capital social a les normes comptables de les cooperatives

Yolanda Montegut, Ramon Bastida

Anàlisi econòmica financera del sector vinícola català

Núria Arimany, M. Angels Farreras, Joaquim Rabaseda

Quines empreses han aguantat millor la crisi, les empreses familiars o les no familiars?

Jose Luis Gallizo, Jordi Moreno, Laura Sanchez

Trets comuns de les start up amb èxit a Catalunya

Montserrat Casanovas, Teresa Monllau, Enric Ripoll, M. Josep Arasa, Josepa Alemany

¿Las políticas de bienestar social producen efectos en la rentabilidad de las empresas? Análisis comparativo de las empresas europeas

Teresa M. Monllau Jaques, Nuria Rodriguez

Uncertainty in the family business facing the process of internationalization: Literature review and future research agenda

Quico Marin, Fernando Campa-Planas, Ana Beatriz Hernández-Lara

 

Printed edition of Intangible Capital Vol 10, No. 4, Special Issue: III Jornada de Comptabilitat i Direcció d'Empreses on Lulu

Support independent publishing: Buy this book on Lulu.

Until 15th December with a 15% discount