Número especial: IV Jornada ACCID i APC

Joaquim Rabaseda

Abstract


Els treballs que es presenten en aquest número de la revista són originals i van ser presentats en les deu sessions que es van celebrar en la jornada abans esmentada. Per la seva selecció, van haver de passar un procés de revisió per part del Comitè Científic de la Jornada i pel Comitè Editorial de la revista.

Cada un dels vuit treballs que es presenten toca una temàtica diferent i aporta nous coneixements en el camp de la Comptabilitat i la Direcció d’empreses.


Keywords


ACCID, special issue, editorial, V Congrés Català de Comptabilitat i Direcció

Full Text:

PDF[ca] HTML[ca]


DOI: https://doi.org/10.3926/ic.991


Licencia de Creative Commons 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Intangible Capital, 2004-2023

Online ISSN: 1697-9818; Print ISSN: 2014-3214; DL: B-33375-2004

Publisher: OmniaScience