Special Issue: VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció

Joaquim Rabaseda

Abstract


Com ja va essent costum, acudim a la invitació de la Revista Intangible Capital per a publicar els treballs més significatius presentats a les sessions celebrades dins la trobada professional i acadèmica que organitza l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

En aquest cas, s’han seleccionat un total de 13 treballs, tots ells originals, que corresponen al VII Congrés Català de Comptabilitat i Direcció, que es va celebrar a Barcelona els dies 8 i 9  del mes de juny de 2017.

Els articles que segueixen corresponen a diferents temàtiques i provenen d’autors de diverses procedències, que sobrepassen els àmbits català i espanyol. En tots els casos són treballs presentats per més d’un autor, fet que posa de relleu que són fruit d’una activitat feta en col·laboració.

També s’hi pot trobar diferents metodologies emprades, d’acord amb el propòsit perseguit en cada cas.


Keywords


editorial, ACCID, congrés

Full Text:

PDF[en] HTML[en]


DOI: https://doi.org/10.3926/ic.1285


Licencia de Creative Commons 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Intangible Capital, 2004-2024

Online ISSN: 1697-9818; Print ISSN: 2014-3214; DL: B-33375-2004

Publisher: OmniaScience